EVENTS
FILTER
Youth Skill Development
Youth Skill Development

06/16 - 06/16/2021
Rantoul, IL
 • Rantoul Family Sports Complex
 • DIVISION:
  • 7u
  • 8u
  • 9u
  • 10u
  • 11u
  • 12u
  • 13u
  • 14u
 • LEVEL:
  • OPEN
 • COST: $35.00 - $35.00
RT Elite Tryout Camp
RT Elite Tryout Camp

06/23 - 06/23/2021
Rantoul, IL
 • Rantoul Family Sports Complex
 • DIVISION:
  • 8u
  • 9u
  • 10u
  • 11u
  • 12u
  • 13u
  • 14u
 • LEVEL:
  • OPEN
 • COST: $45.00 - $45.00
RT Elite Tryout Camp
RT Elite Tryout Camp

07/01 - 07/01/2021
Franklin, WI
 • The Rock Sports Complex
 • DIVISION:
  • 8u
  • 9u
  • 10u
  • 11u
  • 12u
  • 13u
  • 14u
 • LEVEL:
  • OPEN
 • COST: $45.00 - $45.00
RT Elite Tryout Camp
RT Elite Tryout Camp

07/07 - 07/07/2021
Rantoul, IL
 • Rantoul Family Sports Complex
 • DIVISION:
  • 8u
  • 9u
  • 10u
  • 11u
  • 12u
  • 13u
  • 14u
 • LEVEL:
  • OPEN
 • COST: $45.00 - $45.00
RT Elite Tryout Camp
RT Elite Tryout Camp

07/15 - 07/15/2021
Franklin, WI
 • The Rock Sports Complex
 • DIVISION:
  • 8u
  • 9u
  • 10u
  • 11u
  • 12u
  • 13u
  • 14u
 • LEVEL:
  • OPEN
 • COST: $45.00 - $45.00
Youth Skill Development
Youth Skill Development

07/20 - 07/20/2021
Rantoul, IL
 • Rantoul Family Sports Complex
 • DIVISION:
  • 7u
  • 8u
  • 9u
  • 10u
  • 11u
  • 12u
  • 13u
  • 14u
 • LEVEL:
  • OPEN
 • COST: $35.00 - $35.00
RT Elite Identification Tournament
RT Elite Identification Tournament

07/30 - 08/01/2021
Franklin, WI
 • The Rock Sports Complex
 • - 3 Game Guarantee
 • - Metal Bats
 • - Turf Fields
 • DIVISION:
  • 9u
  • 10u
  • 11u
  • 12u
  • 13u
  • 14u
  • 15u
  • 17u
 • LEVEL:
  • OPEN
 • COST: $125.00 - $125.00
RT Elite Tryout Camp
RT Elite Tryout Camp

08/10 - 08/10/2021
Rantoul, IL
 • Rantoul Family Sports Complex
 • DIVISION:
  • 8u
  • 9u
  • 10u
  • 11u
  • 12u
  • 13u
  • 14u
 • LEVEL:
  • OPEN
 • COST: $ - $45.00
RT Elite Tryout Camp
RT Elite Tryout Camp

08/12 - 08/12/2021
Franklin, WI
 • The Rock Sports Complex
 • DIVISION:
  • 8u
  • 9u
  • 10u
  • 11u
  • 12u
  • 13u
  • 14u
 • LEVEL:
  • OPEN
 • COST: $45.00 - $45.00